Kristiansund

Fellesfyrverkeri

Nyttårsaften kl 17:00 og kl 24:00


Et spleiselag mellom

næringslivet

og kommunen.


Fellesfyrverkeri Kristiansund

I 1999 tok kommunen initiativ til et fellesfyrverkeri på Nyttårsaften, og fredag 31. desember 1999 var det flere tusen små og store som gikk i fakkeltog opp til Varden om ettermiddagen for å høre nyttårstaler og ikke minst for å oppleve et vakkert fyrverkeri.

Det ble en kjempesuksess, en ny tradisjon var skapt og i årene som fulgte er fyrverkeriet gradvis blitt utvidet. Kommunen har vært arrangør og Ergo Kristiansund AS, nå Krohn pyroteknikk har sammen med pyroteknikker Johan Utby komponert fyrverkeriet samt stått for oppskytingen. Kristiansund Rotary har i tidligere år solgt faklene der inntektene har gått til et godt formål.

Nyttårsaften 2019 var det for første gang to store fellesfyrverkeri i Kristiansund. Det ene om ettermiddagen og det andre ved midnatt. Begge ble skutt opp fra en lekter i havnebassenget. Det ble to spektakulære show med tusenvis av begeistrede tilskuere.

Kostnadene til arrangementene har vært dekket av kommunen og sponsorer fra næringslivet. De siste årene har deler av utgiftene også blitt dekket av bidrag fra innbyggerne. Det er mange som ønsker å bidra med noen kroner til et stort og trygt fellesfyrverkeri framfor å kjøpe eget fyrverkeri.

For å videreføre tradisjonen med to fantastiske fellesfyrverkeri på Nyttårsaften trengs det flere sponsorer fra næringslivet/bedrifter samt bidrag fra innbyggerne i form av en spleis.

Vi trenger totalt kr. 250 000,- for finansiere arrangementene. Kommunen går inn med kr. 125 000,- Havnevesenet sørger for lekter og slepebåt. I år vil Idrettslaget Nordlandet bidrar i arbeidet med SPLEISen og får beholde 10 prosent av spleisen som bidrag til klubbens arbeide for barn og unge.


Foto: John A. Roksvåg

Foto: Henning H. Rønhovde

Foto: Kjetil Roksvåg

Lokasjon kl 17:00 og 24:00

Fyrverkeriene vil bli skutt opp fra lekter i havnebassenget og vil kunne nytes fra alle steder som har sikt mot havnebassenget.


På grunn av sikkerheten til publikum ber vi om at det ikke medbringes fyrverkeri til områder hvor publikum samles. Vi ber også alle om å ta med seg brukte fakler og stjerneskudd hjem etter arrangementet.

Følgende har bidratt til årets fyrverkeri